DIFOL

Knjigovodstvena podrska

Najniža i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1. februara

Posted by Aleksandra na januar 31, 2011

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2011. godini (po periodima) dajemo u nastavku:
Period primene            Iznosi najniže mesečne osnovice    „Sl. glasnik RS“
od 1.11.2010. do 31.01.2011.                    16.752                                     79/2010
od 1.02.2011. do 30.04.2011.                    17.571                                          –
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2011. godini, dajemo u nastavku:
Period primene            Iznosi najviše mesečne osnovice      „Sl. glasnik RS“
od 1.11.2010. do 31.01.2011.          239.385  (5 x 47.877)                           99/2010
od 1.02.2011. do 30.04.2011.          274.740  (5 x 54.948)

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: