DIFOL

Knjigovodstvena podrska

Primena uredbi o prebijanju dugovanja i potraživanja prema inostranstvu

Posted by Aleksandra na mart 19, 2012

Vlada Republike Srbije je usvojila dve uredbe iz oblasti deviznog poslovanja čija primena počinje u prvoj polovini marta 2012. godine, i to:
a) Uredbu o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju („Službeni glasnik RS“, broj 14/2012; u daljem tekstu: Uredba o prebijanju) koja je stupila na snagu 6. marta 2012. godine, i
b) Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012; u daljem tekstu: Uredba o deviznoj kontroli) koja je stupila na snagu 10. marta 2012. godine.
Navedene uredbe su kompatibilne, jer se Uredbom o deviznoj kontroli propisuje poseban obrazac na kome se dostavljaju izveštaji Deviznom inspektoratu o prebijanju dugovanja i potraživanja sa inostranstvom.
Uredbom o prebijanju se definišu tri vrste prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, i to:
I. Bilateralno – kada se prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenta koji su realizovali spoljnotroginski promet robe i usluga,
II. Intrakorporativno – kada se prebijanje vrši između rezidenata i nerezidenata koji posluju u sistemu iste multinacionalne korporacije, i
III. Prebijanje po osnovu međunarodnih ugovora i pravila međunarodnih asocijacija čiji je rezident član.
Za sve tri navedene vrste prebijanja dugovanja i potraživanja propisan je postupak prebijanja kao i dokumentacija koja se u vezi sa tim prebijanjem dostavlja Deviznom inspektoratu. Bitno je naglasiti da se u slučaju intrakorporativnog prebijanja i prebijanja po osnovu međunarodnih ugovora propisana dokumentacija dostavlja Deviznom inspektoratu pre početka prebijanja, dok se u slučaju bilateralnog prebijanja propisani obrazac – Izveštaj o izvršenom prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga – dostavlja Deviznom inspektoratu u roku od trideset dana od dana izvršenog prebijanja.
Prema odredbama Uredbe o prebijanju međusobna dugovanja i potraživanja mogu se prebiti do godine dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza robe ili usluga, s tim što se to prebijanje ne može izvršiti ukoliko je spoljnotrogivnski promet robe i usluga izvršen pre 17. maja 2011. godine.
Ukoliko je od izvršenog izvoza, odnosno uvoza robe i usluga prošlo više od godine dana a u tom periodu nije izvršena naplata, odnosno plaćanje, tada postoji obaveza evidentiranja takvih poslova kao kreditnih poslova sa inostranstvom. Kada se kreditni posao evidentira kod Narodne banke Srbije, tada shodno odredbama Uredbe o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama („Službeni glasnik RS“, broj 99/2011) postoji mogućnost prebijanja dugovanja sa potraživanjem.
Iz svega navedenog proizlazi da će za nekoliko meseci postojati mogućnost da se vrši prebijanje svih poslova spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, naravno pod uslovom da se poštuju propis koji se odnose na evidentrianje kreditnih poslova sa inostranstvom.
Prebijanje se ne može izvršiti ukoliko su računi rezidenta koji je učesnik u prebijanju blokirani radi izvršenja prinudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administarciji.
Radi sprovođenja bilateralnog prebijanja dugovanja i potraživanja potrebno je da se postigne saglasnost oba učesnika u pisanoj formi. Saglasnost može biti data u obliku pimenog sporazuma potpisanog od oba učesnika u prebijanju, ili u obliku pismene izjave koju jedan učesnik upućuje drugom.
Datum bilateralnog prebijanja može biti:
a) dan koji su učesnici u prebijanju odredili kao dan prestanka međusobnih obaveza (koji ne može biti ranije od dana potpisivanja sporazuma), a ako dan nije određen taj dan je dan potpisivanja sporazuma;
b) dan kada je drugi učesnik u prebijanju potpisao izjavu o saglasnost na takav način izmirenja obaveze.
Dokumentaciju o izvršenom prebiajnju dugovanja i potraživanja rezident je obavezan da čuva deset godina.
Uredbom o deviznoj kontroli su propisana dva nova obrasca koji se dostavljaju Deviznom inspektoratu u štampanoj formi, i to:
a) Izveštaj o izvršenom prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga u roku od 30 dana od dana izvršenog prebijanja, i
b) Izveštaj o finansijskom efektu po prodaji robe u inostranstvu koji predstavlja razliku između fakturisanog iznosa po poslu prodaje i fakturisanog iznosa po poslu kupovine u roku od 30 dana od dana fakturisanja robe kupcu.
Ostali propisani obrasci se dostavljaju Deviznom inspektoratu isključivo u elektronskoj formi, dok je do 10. marta 2012. godine to bilo moguće činiti ili u štampanoj ili u elektronskoj formi.
Uredba o deviznoj kontroli donosi niz novih rešenja od kojih kao najznačajnije navodimo određena preciziranja koja se odnose na vođenje evidencije u Knjizi kontrolnik uvoza robe i usluga i izvoza robe i usluga.
Izvor: Privredni savetnik  .

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: