DIFOL

Knjigovodstvena podrska

Uz završni račun za 2013. godinu predaje se i Izveštaj o transfernim cenama

Posted by Aleksandra na septembar 15, 2013

Ministar finansija i privrede doneo je Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 61/13, od 12. jula 2013. godine, a stupio je na snagu 20. jula 2013. godine.
Pravilnikom su bliže uređeni:
1. forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama;
2. izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke” kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima i
3. način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem.
1. Izveštaj o transfernim cenama
Najznačajnija novina u odnosu na prethodne godine jeste propisivanje obaveze sastavljanja Izveštaja o transfernim cenama u obliku svojevrsne studije.
Suština je da će poreski obveznik, koji je, u poreskom periodu za koji utvrđuje porez na dobit, imao transakcije sa povezanim licima (u smislu člana 59. Zakona o porezu na dobi pravnih lica) koje utiču na priznavanje prihoda i rashoda, biti dužan da sastavi Izveštaj o transfernim cenama, čija je sadržina propisana Pravilnikom.
Izveštaj o transfernim cenama naročito sadrži:
1. analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
2. analizu delatnosti;
3. funkcionalnu analizu;
4. izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”;
5. zaključak;
6. priloge.
U zaključaku poreski obveznik treba da opiše razloge izbora konkretne metode za proveru usklađenosti transfernih cena, kao i da utvrdi iznos korekcije transfernih cena za svaku pojedinačnu transakciju, odnosno za svaku vrstu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem. Naime, osnovna svrha Izveštaja o transfernim cenama je upravo utvrđivanje iznosa korekcije prihoda i/ili rashoda nastalih po osnovu transakcija sa povezanim licima, čime se utiče na iznos poreske osnovice za porez na dobit.
Pravilnikom je propisano da obveznik nije dužan da uz Izveštaj o transfernim cenama podnosi posebnu dokumentaciju koja se odnosi na pojedinačne transakcije i odnose između društava unutar grupe. Dodatna dokumentacija podnosi se na osnovu eventualnog zahteva nadležnog poreskog organa.
Odredbom člana 9. stav 2. Pravilnika, propisano je da nadležni poreski organ može zahtevati dodatnu dokumentaciju od obveznika u slučaju da utvrdi da dokumentacija obveznika nije dovoljna za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke” u transakcijama obveznika sa pojedinačnim povezanim licem. U pogledu zahteva za dodatnom dokumentacijom, propisano je da će nadležni poreski organ imati u vidu troškove koji se nameću obvezniku u pogledu pripreme dodatne dokumentacije i mogućnosti poreskog obveznika da obezbedi dodatnu dokumentaciju. Propisano je, takođe, da nadležni poreski organ ostavlja primeren rok poreskom obvezniku za dostavu dodatne dokumentacije.
Odredba člana 9. stav 5. Pravilnika, propisuje da, ukoliko u postupku kontrole nadležni poreski organ utvrdi da dokumentacija o transfernim cenama koju je dostavio poreski obveznik nije pripremljena na način koji pruža adekvatnu osnovu za utvrđivanje usklađenosti transfernih cena obveznika sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”, poreski organ može i bez upućivanja zahteva za dopunu dokumentacije da pristupi samostalnoj izradi, odnosno dopuni dokumentacije o transfernim cenama primenjujući odredbe ovog pravilnika.
2. Izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke”
Prema članu 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kod utvrđivanja cene transakcije po principu „van dohvata ruke“, koriste se sledeće metode:
1. metoda uporedive cene na tržištu;
2. metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);
3. metoda preprodajne cene;
4. metoda transakcione neto marže;
5. metoda podele dobiti;
6. bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu „van dohvata ruke“, pod uslovom da primena metoda prethodno navedenih nije moguća ili da je ta druga metoda primerenija okolnostima slučaja od prethodno navedenih metoda.
Pravilnikom (čl. 12 – 30) bliže je uređen način primene navedenih metoda.
Osnovna pravila pri izboru metoda su:
1. metoda se bira na nivou vrste transakcije;
2. u pojedinim slučajevima moguće je korišćenje nekoliko metoda;
3. svaki izabrani metod mora biti praktično primenljiv i mora za krajnji efekat imati razumnu procenu rezultata u skladu sa principom „van dohvata ruke“.
Obveznik je dužan da izabere najprimereniju metodu, odnosno metodu koja najbolje odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja.
Prema odredbi člana 6. stav 2. Pravilnika, prilikom odabira uporedivih nepovezanih privrednih društava i uporedivih transakcija, obveznik prvenstveno koristi podatke koji se odnose na Republiku Srbiju. Ukoliko na ovaj način nije moguće utvrditi uporedive podatke, analiza se može proširiti i na druge države, s tim da se ima u vidu uporedivost uslova poslovanja na tržištima tih država i tržišta Republike Srbije.
3. Obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog od povezanog lica
Prema članu 10a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u slučaju kada je stalno sredstvo koje podleže poreskoj amortizaciji nabavljeno iz transakcije sa povezanim licem, osnovicu za njegovu amortizaciju čini manji od sledeća dva iznosa:
1. transferna nabavna cena (cena iz fakture povezanog lica – isporučioca stalnog sredstva);
2. nabavna cena stalnog sredstva utvrđena primenom principa „van dohvata ruke“, odnosno primenom neke od metoda navedenih u prethodnoj tački.
Dakle, suština je da, ako je transferna nabavna cena veća od cene po principu „van dohvata ruke“, osnovicu za obračun poreske amortizacije stalnog sredstva činiće cena koja je utvrđena primenom neke od metoda navedenih u prethodnoj tački.
Izvor: sajt pktatic.rs  . . .

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: