DIFOL

Knjigovodstvena podrska

Izdavanje potvrde o plaćenom porezu po odbitku za 2014. godinu – Obrazac PPP-PO

Posted by Aleksandra na januar 26, 2015

Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenom porezu po odbitku regulisana je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakonom o porezu na dohodak građana i Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

Odredbama člana 41. st.11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ broj 80/02…105/14), propisano je da je poreski obveznik odnosno poreski platac dužan da licu za koje je platio porez po odbitku, najkasnije do 31. januara tekuće godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku, za prethodnu godinu.
Odredbama člana 106. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ broj 24/01…68/14) propisano je da isplatilac prihoda na koje se plaća porez po odbitku, dužan da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o: bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama, plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i plaćenom porezu.

Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“ broj74/13…71/14), koji je na snazi od 01.01.2014. godine, propisan je obrazac Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku, kao i sadržina istog. Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku postojala je, dakle, i ranije, ali je tek donošenjem Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku propisan obrazac za podnošenje iste. Krajnji rok za izdavanje Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2014. godinu, kao što se iz napred iznetog može zaključiti, jeste 31. januar 2015. godine.

U obrazac PPP- PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine, bez obzira na koji se period odnosi isplata. Primera radi, ukoliko je zarada za decembar 2013. godine izvršena u januaru 2014. godine, ta isplata će se uneti u obrazac PPP- PO za 2014. godinu. Nasuprot tome, ukoliko je isplata za decembar 2014. godine izvršena u januaru 2015. godine, takva isplata neće biti uneta u obrazac PPP- PO za 2014. godinu.
Pod porezom po odbitku podrazumeva se plaćen porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Prihodi za koje je propisan neoporezivi iznos unose se u obrazac PPP-PO, ali samo deo tih prihoda za koje je plaćen porez po odbitku. Na primer, u januaru mesecu 2014. godine izvršena je isplata dnevnice za službeno putovanje u iznosu od 3.000 dinara, Neoporezivi iznos za januar 2014. godine, za ovu vrstu primanja, iznosio je 2.086 dinara. U obrazac PPP-PO unećemo samo deo prihoda na koji je plaćen porez po odbitku, kao i obračunati i plaćeni porez.
Izdavanje Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku ima za svrhu da omogući fizčkom licu-primaocu prihoda da raspolaže tačnim podacima o ostvarenom prihodu i plaćenim porezima i doprinosima u određenoj godini, što je posebno značajno za ona fizička lica koja ostvaruju veće prihode i koja su potencijalni obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, i /ili, imaju pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer su uplatili doprinose na osnovicu koja je viša od najviše zakonom propisane osnovice.

Obrazac PPP-PO sastoji se iz tri dela:
1. Podaci o isplatiocu prihoda;
2. Podaci o primaocima prihoda;
3. Podaci o oporezivim prihodima za koje je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku.

Kao što se da primetiti, obrazac PPP-PO strukturno prati poresku prijavu PPP PD, te se podaci za popunjavanje istog crpe iz poreske prijave PPP PD.
U delu 3. Podaci o oporezivim prihodima, obavezno se unose šifre vrste prihoda koje su prilikom isplate prihoda unete u obrazac PPP PD, zbirno za istu šifru prihoda.
U Potvrdu se upisuju iznosi u dinarima, bez decimala.

Potvrda se obavezno zavodi u osnovnu evidenciju akata i predmeta koja se vodi kod isplatioca prihoda (delovodnik, kartoteka, ili dr.), pod datumom pod kojim je Potvrda izdata. Podatak o delovodnom broju upisuje se u deo I Potvrde na rednom broju 1.4. a podatak o datumu izdavanja potvrde na rednom broju 1.5.
U članu 179. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je prekršajna odgovornost isplatioca prihoda koji, licima-primaocima prihoda, za koje je platio porez po odbitku, ne izda Potvrdu o plaćenom porezu po odbitku, najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku. Novčana kazna za pravna lica propisana je u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara. Za isti prekršaj preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Potvrda koja se izdaje pravnim licima

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2014. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.
Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona, svakako, trebala da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj, kontakt telefon i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku.

Potvrda se izdaje do 31.01.2015. godine, za prihode isplaćene u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: